martes, 2 de abril de 2013

UN MAR DE PREGUNTAS

Tivo principio e terá fin o universo? / O cosmos ten un borde, está acotado? / Onde están os límites se os ten? / Existe Deus? / Que facía Deus antes de crear o universo? / Que é o home? / Ten senso a vida do home? / Comeremos dos froitos da árbore do Ben e do Mal? / Alcanzaremos os froitos da árbore da Vida? / Chegaremos a coñecer o pensamento de Deus? / Teremos algún día unha descrición completa do universo? / Lograremos unha teoría completa e unificada do Cosmos? / Seremos como deuses? / Somos libres ou somos marionetas na man dun ser diabólico? / Como dicía Calderón, a nosa vida é soño e os soños, soños son? / Teñen alma os animais e as plantas? / Que é o tempo? / Que é o espazo? / Ciencia ou loucura? / Hai outros mundos? / Hai outros mundos, pero están neste? / E o microcosmos, cal é o seu misterio? / Cal é o misterio do ADN? / E o das enzimas, moléculas e átomos? / A onde nos levará a manipulación xenética? / Relixión, engano ou superstición? / De onde vimos, quen somos e cara onde imos? / Morte e vida, inútil ilusión? / Hai vida despois da morte? / Vemos, oimos, sentimos todo o que hai? / Ou non hai nada? / Hai alguén aí? / Hai vida extraterrestre? / Poderemos saber quen domina o mundo? / Quen mobe os fíos da política mundial? / Non sabemos nada e nunca chegaremos a saber nada? / Se souberamos todo e souberamos en realidade o que hai, quereriamos seguir vivos? / Paga a pena vivir? / ? //. LECTURAS RECOMENDADAS: HAWKING, Stephen W.: HISTORIA DEL TIEMPO. DEL BIG BANG A LOS AGUJEROS NEGROS. Madrid, Alianza Editorial, 2010.// WHITE, M. et GRIBBIN, J.: STEPHEN HAWKING. UNA VIDA PARA LA CIENCIA. Barcelona, Salvat, 1993. // HUIZINGA, J.: ERASMO (1). Navarra, Salvat, 1986.

No hay comentarios: