jueves, 26 de febrero de 2015

XLIV MESA DAS VERBAS - 28-02-201; 19:00 H.Este derradeiro sábado de febreiro temos serán de poesía,
agardamos por todos no Liceo Casino de Vilagarcía.

Ceibamos os nosos versos ao ar:

Berta Santiago
José González
Enrique Brumbéck
Xermán Manoel Torres
José Tizado
Tito Porto
Alfonso Saavedra
Andrea Fernández
Carmen Abalo
Augusto Guedes
Ramón Torrado
Jean Carbalho
Ella Millán
Tere Briones
Antonio Quiñoy

Tamén Gozamos coa lectura de catro poemas do poeta da Terra Chá, Manuel María. 

REPORTAXE FOTOGRÁFICA REALIZADA POR TERE BRIONES

domingo, 15 de febrero de 2015

XIII MEMORIAL FILGUEIRA - XOSÉ CARLOS VALLE (III)ÁMBITO EDUCATIVO

Filgueira tivo como profesores seus nos instituto de Pontevedra a eminentes personalidades como:

  • Ernesto Caballero
  • Ramón Sobrino
  • Castelao
Por tan só nomear a uns poucos. El mesmo atópase en 1928 como profesor auxiliar de Letras no seu querido instituto, compatibilizando a función docente co seu primeiro emprego remunerado na Secretaría do Patronato de Turismo. Despois de ser cursillista accede a ser encargado de curso no ano 1933. En 1935 gaña as súas oposicións a cátedras de instituto na especialidade de Lengua y Lit. española, organízase unha homenaxe con tal motivo no Palace Hotel. Obtén a Cátedra no Instituto Balmes de Barcelona que permuta por Melilla e despois accede ao instituto de Lugo (1935-1939).

En Lugo casa con Mª Teresa Iglesias de Oscáriz en 1938 e en 1939 nace a súa primeira filla, Araceli.

En 1940 xa se atopa en Pontevedra como Xefe de Estudos do Instituto, en 1942 é director accidental para pasar a ser definitivamente director en 1946 e ata a súa xubilación en 1976.

De 1950 a 1960 o Instituto de Pontevedra convértese nun referente a nivel nacional.

Cos máximos recoñecementos na área deportiva, 1956, en 1957 campión nacional en ximnasia deportiva. Co dito premio, en 1958 organízase unha inesquecible excursión ao Norte da Península e a Francia.

En 1955 chegan ao instituto e son acollidos novos profesores, que tiñan sido represaliados polo réxime, trátase de D. Carlos Villar e D. Celestino Noya, exemplares na docencia e na súa actitude cara a vida.

Entre 1956-1963 están en apoxeo Los Cantores del Instituto, que entre o seu repertorio destaca música polifónica da Idade Media, do Renacemento e do Barroco. Aínda perviven entre nós dous grupos musicais moi importantes en Pontevedra, a Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra (xurdida nos anos 20) e o Coro de Ex Cantores dos Institutos.

Tamén tiñan moita importancia no instituto da época de Filgueira o teatro e a Biblioteca e/ou bibliotecas.

E xurde unha importante e pioneira idea, que reforza moito Filgueira, os alumnos colaboradores que desenvolven o seu labor no Instituto e no Museo.

No 1963 constitúese o Instituto Feminino separándose do Masculino, que ocupa o edificio do que fora Normal e posteriormente Delegación de Educación.

En 1968 nos terreos do chamado Verxel constrúese o Instituto Masculino "Sánchez Cantón", a edificación primixenia deste instituto por deficiencias ten que ser destruida e faise unha nova edificación.

Na década dos 60 institúense as bibliotecas de aula, no curso 1969/1970 cando eu cursaba no instituto, lémbrome do funcionamento de ditas bibliotecas de aula, cun alumno encargado en cada clase.

As actividades musicais eran moi importantes. Antonio Odriozola ten impartido charlas sobre os concertos da Sociedade Filarmónica.

Lémbrome tamén doutro grande profesor, Mariano García, quen ademais de coñecementos transmitíanos actitudes.

Tamén lembro unha materia para completar o horario escolar que se chamaba Observaciones de la Naturaleza, na que faciamos estudios de campo e traballabamos nos laboratorios facendo diseccións e manexando os microscopios.

Filgueira traballou moito polo instituto e o seu labor foi esencial para convertelo nun dos mellores de España, tal como se reflectía nos medios de comunicación da época.

En 1976, D. Xosé xubílase como profesor e director do Instituto "Sánchez Cantón", os seus discípulos organizan unha acto multitudinario como despedida do seu traballo no instituto. E ademais publican o seu curriculum e a súa obra ata aqueles momentos, nun libro coordinado e editado por Xosé Fuentes Alende ex alumno e colaborador no Museo. 

lunes, 9 de febrero de 2015

XIII MEMORIAL FILGUEIRA - XOSÉ CARLOS VALLE (II)


Continuamos a reflectir as palabras de Xosé Carlos Valle Pérez sobre Filgueira e Pontevedra, o que principiamos a facer na anterior entrada, estes seguen a ser os nosos apuntamentos:

Tiven a sorte de traballar a carón del e despois continuar traballando onde el traballaba.

A historia de Pontevedra a partires da 2ª década do século XX empeza a pasar por el. Loxicamente hai un antes e un despois da guerra de 1936-1939.

O seu período como estudiante no Instituto de Pontevedra vai de 1917 a 1922, logo entre os 16 e 17 anos participa activamente no Seminario de Estudos Galegos, foi fundador xunta, entre outros, Fermín Bouza Brey e Lois Tobío, coincide coa súa etapa santiaguesa na Universidade compostelá (1922-1927). Vén pois o primeiro retorno a Pontevedra co seu primeiro emprego na oficina de Turismo e como profesor auxiliar no Instituto.

ANTES DA GUERRA

Momento de formación, de búsqueda, tanteo. Seus intereses centrados en Pontevedra e en Galicia. Son os tempos de esplendor de La Sota como presidente da Deputación Provincial de Pontevedra. Estábase a repensar Galicia desde Pontevedra.

A Misión Biolóxica de Galicia consolídase aquí, Bóveda pon os alicerces da Caixa de Aforros Provincial. É o tempo da fundación do Museo de Pontevedra na que participan moi activamente con Sampedro y Folgar, Castelao, Sánchez Cantón, Losada, Filgueira.

Queríase construir un país con memoria, con fundamentos.

O Partido Galeguista nace en Pontevedra e Filgueira e Bóveda teñen moito que ver na súa creación, Filgueira foi o seu primeiro secretario técnico.

(Entrementras está a importante paréntese luguesa -1935/1939-, alí exerce como catedrático mozo no Instituto de Lugo, casa con Mª Teresa Iglesias de Oscáriz, nace a súa filla primoxénita, Araceli, comprométese a fondo coa defensa do patrimonio cultural e histórico de Lugo).

DESPOIS DA GUERRA

Instalarase definitivamente en Pontevedra, medra o prestixio de Filgueira, exténdese a toda Galicia cunha proxección cara o exterior. Importante presencia no ámbito educativo, director do Instituto (1946-1976). Ata 1963 compartían edificio mozos e mozas, en 1963 hai a separación, instituto masculino / instituto feminino.
O período na alcaldía (1959-1968). A súa firme defensa do patrimonio monumental.

A súa forte implicación co Museo, en 1929 é o seu primeiro secretario técnico, logo foi director do mesmo desde 1940 e ata 1986, neste último ano e ata o seu pasamento sería director emérito.

domingo, 1 de febrero de 2015

XIII MEMORIAL FILGUEIRA - XOSÉ CARLOS VALLE PÉREZ (I)O día 12 de novembro de 2014, ás 20:00 h. no Salón de Actos do Sexto Edificio do Museo de Pontevedra, asistimos á conferencia do discípulo e sucesor no Museo de Filgueira, Xosé Carlos Valle Pérez, quen disertou sobre: FILGUEIRA VALVERDE E PONTEVEDRA. DATOS E CONXECTURAS.

Presenta o acto o fillo de Filgueira e presidente da Fundación da mesma denominación, Xosé Fernando Filgueira Iglesias, quen agradece ao Museo a organización deste Memorial e indica que Filgueira Valverde desexou permanecer sempre en Pontevedra.

Valle Pérez antes de principiar agradece a asistencia a esta conferencia e a todo o ciclo e fai mención aos actos e publicación sobre a celebración no 2006 do Centenario Filgueira e lembra a exposición que con tal fin se desenvolveu e que tiña por rubro: XOSÉ FILGUEIRA VALVERDE - 1906-1996, UN SÉCULO DE GALICIA. Por similitude, o título da súa conferencia ben podía ser: FILGUEIRA VALVERDE E PONTEVEDRA. DATOS E CONXECTURAS. UN SÉCULO DE PONTEVEDRA.

O MUSEO.- Organismo moi importante para Filgueira, ao que lle dedica con xenerosidade unha gran parte da súa vida. É a obra da súa vida, á que lle dedica máis tempo. El accede á dirección en 1940, sucedendo a Álvarez Limeses (1937-1940), o director fundador foi o mestre gratuito de Filgueira, o inesquecible, D. Casto Sampedro y Folgar, a quen se lle ten dedicado un destes memoriais, en concreto o X MEMORIAL FILGUEIRA VALVERDE. Pois un mociño Filgueira en 1929 é o primeiro secretario técnico deste Museo, sendo un estreito colaborador de D. Casto. Filgueira cesa como director en 1986, converténdose en director honorífico e emérito. Filgueira foi artífice do paseniño e incesante crecemento do Museo, chegou a coñecer todos os proxectos de ampliación, pero xa non puido contemplar este magnífico Sexto Edificio. O Museo era todo para Filgueira, incluso en 1930, co ánimo de preservar os estatutos da institución, enfréntase acompañado por Sánchez Cantón e Castelao ao seu mestre Sampedro y Folgar, que naquel tempo era o presidente da Deputación Provincial, ao final D. Casto non toca os estatutos.

Pontevedra, a cidade natal, é moi importante e imprescindible na vida de Filgueira, acaece moi ben a D. Xosé a frase atribuida a Fr. Martín Sarmiento: "Mi patria es Pontevedra".

Para escoller o título desta conferencia, tiven en conta o título dunha importante publicación de Filgueira de 1949: DATOS Y CONJETURAS PARA LA BIOGRAFÍA DEL MAESTRO MATEO. Tomei en préstamo de D. Xosé o título para a miña disertación.

A cidade de Lugo tamén é esencial, porque alí coñece e casa coa muller da súa vida, Dna. María Teresa Iglesias de Oscáriz e tamén onde nace a súa filla primoxénita, Araceli. Asimesmo alí transcorren os primeiros anos como mozo catedrático de Lengua y Lit. Española no instituto da capital luguesa.

Eu tomei contacto con D. Xosé nos meus anos como estudiante do instituto de Pontevedra, onde D. Xosé exercía como profesor e como director. Foi director durante trinta anos (1946-1976). Logo, desde moi novo tiven o privilexio de coincidir a carón del no Museo e logo pasei a traballar onde el traballaba, neste Museo que tanto significa para os dous.