domingo, 30 de julio de 2017

TITO PORTO, UN EXEMPLO DE POETA VITAL

Tito Porto máis eu nun acto poético

Tito Porto vén de cumplir 96 anos o pasado 7 de xullo de 2017, día de San Fermín, é un exemplo de vitalidade e entusiasmo para todos nós. Cunhas ganas de vivir extraordinarias e tendo un enorme interese e curiosidade por todo; é exemplar. Desexamos para este querido amigo e compañeiro longa vida para poder gozar da súa presenza tan querida e buscada e para deleitarnos con moitos poemas seus, tan tenros e cheos de vida e de experiencias. É un dos históricos da experiencia poética arousá Mesa das Verbas, non se pode entender esta vivencia sen Tito. Vida e poesía para Tito e para a Mesa das Verbas. Con moito agarimo, parabéns!

E agora un fermoso e sentido poema de Tito Porto:


domingo, 16 de julio de 2017

GRUPO INFANTIL DE TEATRO "BRÉTEMA" DO COLEXIO PÚBLICO O PIÑEIRIÑOPARTICIPACIÓN DO GRUPO DE TEATRO INFANTIL “BRÉTEMA” DO COLEXIO PÚBLICO O PIÑEIRIÑO NOS CERTAMES DE TEATRO INFANTIL E XUVENIL DO CONCELLLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA (1991-1993; 1995)En primeiro lugar, lembrar aqueles certames municipais de teatro infantil e xuvenil que o Concello de Vilagarcía de Arousa chegou a organizar recollendo a iniciativa dalgúns docentes que gozabamos do teatro co noso alumnado. A primeira edición foi en 1989. Coa perspectiva do tempo, compre dicir que fóra unha máis que interesante iniciativa, que sen dúbida sería importante recuperar. Este certame contribuíu a consolidar verdadeiras vocacións teatrais, a que moitos escolares descubrisen o veleno do teatro e chegasen a representar pezas de teatro galego e a saber que este existe. Conviña volver a intentar recuperar unha idea coma esta que tantos bos froitos colleitou. A partires da VII edición, o certame convértese en Mostra e comeza o seu declive ata deixarse de convocar. Convén subliñar que en Vilagarcía sempre houbo inquedanzas polo teatro. Aínda que agora mesmo o teatro galego e en galego non está a atravesar os seus mellores momentos, mesmo na capital arousá; por iso conviña darlle un pulo e os centros de ensino deberán xogar nel un papel moi importante.

Indagando no Fondo Local da Biblioteca “Rosalía de Castro” de Vilagarcía, na carpeta 3 e baixo o epígrafe de teatro, topamos algúns documentos de interese: fallo de xurado, folletos cos programas dalgunha das edicións do Certame de Teatro Infantil e Xuvenil, que mencionabamos anteriormente, e alí recuperamos algúns datos e ledas lembranzas sobre o Grupo de Teatro Infantil “Brétema” do Colexio Público O Piñeiriño, que eu axudara a fundar e co que obtivemos moito éxito neste certame. Cos premios que conseguimos realizamos algunha excursión e viaxe cultural que aínda hoxe recordamos. A modo de síntese, vou recuperar algunha ficha dos certames correspondentes aos anos 1991, 1992 e 1993. Tamén se incluirán uns gráficos da VII Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil.

-         III CERTAME MUNICIPAL DE TEATRO INFANTIL E XUVENIL - 1991

Neste certame o Colexio P. O Piñeiriño acadou o 3º Premio, que ademais do diploma correspondente, obtivemos 10.000 ptas.

Tamén o premio ao mellor actor recaeu no noso simpático ex alumno: Juan Carlos Novas Castro.

A entrega de premios tivera lugar na Casa de Cultura, o 25 de maio de 1991, ás 20:00 h.

(Estes datos foron extraídos da acta do fallo do xurado e do programa de man).

FICHA DA OBRA PREMIADA

Título: Sopa de pedras.

Coordinadoras:  Mª Luísa Treviño Agra, Rosa Mª Maneiro Álvarez, Mª del Rocío de la Torre Culler.
Director: Germán Manuel Torres de Aboal.

PERSONAXES:

SOLDADO:   Juan Carlos Novas Castro

AMA DE CASA E RAPAZ 7º:   Mª Teresa García García

CONDUCTOR E RAPAZ 6º:    Ángel Mariño Romero

SR. COSTUMISTA:   Marcos Gómez Cespón

RAPAZ 2º:   Patricia Barreiro Tobío

RAPAZ 4º:   Josefina Rubiáns Angueira

RAPAZ 5º:   Luz Mª Vidal Cardalda


-         IV CERTAME DE TEATRO INFANTIL E XUVENIL – 1992

Nesta oportunidade, o Grupo de Teatro Infantil “Brétema” do Colexio Público O Piñeiriño conseguiu o primeiro premio na súa categoría, a representación foi o 28 de maio de 1992, ás 20:00 h. na Casa de Cultura de Vilagarcía

Título: Falcatruadas de Rapaces. Duración aprox.: 20’. Historia do que lle acontece aos nenos e nenas dun pequeno pobo, en distintos ámbitos, un deles precisamente a escola, as súas andanzas e trasnadas nun ambiente de amizade e camaradería, nun mundo infantil coas súas alegrías e inquedanzas.

Autor e director: Germán Manuel Torres de Aboal

PERSONAXES:

MANOLIÑO:   Gloria Ochoa García, Adrián Rey Ríos

TOÑO:   María Díaz Rifón

PEPE:    Eva Sánchez Navia

O CODELO:   Eva Suárez Rosales

ANDRÉS:   Josefina Rubianes Angueira / Mª Mercedes García García

DONA ADELAIDA:   Patricia Barreiro Tobío

DONA IRIS:   Milagros Gómez Fariña
D. BRAULIO:   Luz Mª Vidal Cardalda

D. SERAPIO:   Luz Mª Vidal Cardalda

D. RESTITUTO: Mª Elena Vidal Cardalda


ALUMNADO:

-         Mª José Crespo Vaquero
-         Cristina Oubiña Ríos
-         Patricia Barreiro Tobío

MANTIDAS:

-         Irene Tobío Sayáns
-         Mª José Crespo Vázquez
-         Cristina Oubiña Ríos


Esta información foi obtida da consulta do programa de man do certame.


-         V CERTAME DE TEATRO INFANTIL E XUVENIL – 1993


Nesta edición conseguimos de novo o primeiro premio e o premio á mellor actriz, recibido pola simpática e gran actriz, Patricia Tobío. (Con esta mesma obra, A tía Lambida, de Eduardo Blanco Amor, obtivera os mesmos galardóns cun grupo de alumnos e alumnas do Colexio Público daquela “José Antonio”, hoxe “A Lomba”, penso que na I edición de 1989, a mellor actriz fóra, nesa ocasión, unha sorprendente e magnífica Susana Mouriño). Esta obra é moi agradecida e moi doada para representar con principiantes, eu vina ensaiar e representar varias veces por meus amigos, Daniel L. Espiño Otero e Guadalupe de las Cuevas Ortiz, coa rapazada do barrio de A Laxe, na Asociación Cultural Contra Vento e Marea. Tamén meu amigo e compañeiro, Jesús Monedero, gravouna nunha película sonora en súper-8mm con algúns alumnos/as seus. É unha peza que me trae moi bos recordos.


Título: A tía Lambida. (Á pobre Lambida non a deixan en paz, todos na aldea a pedirlle cousas e por riba a alcumala, mesmo un señoritingo e ata o cura, válame Deus!).

Autor:   Eduardo Blanco Amor

Director:   Germán Manuel Torres de Aboal


PERSONAXES:

TÍA LAMBIDA:   Patricia Tobío / María Díaz

XANUCO:   Uxío Fernández / Javier Tobío

O CREGO:   Carlos Ubeira / David Ochoa

TERESA:   Carmen de la Torre / Mercedes García / Silvia Costa

CARLITOS:    Jorge López / Francisco L. Piñeiro

EDESIO:   Juan C. Fontán / Adrián Rey

Creo que o meu alumnado e eu mesmo gozamos moito coa práctica teatral. Faciamos grupo, aprendíamos e descubriamos xuntos. Eu tiña por costume en cada personaxe ter dous ou máis actores e actrices para írese trocando nas diversas funcións e para cubrir posibles baixas por distintos motivos e para que non quedaramos colgados. Eu dicíalles que nunha peza teatral todos eran importantes e necesarios, desde os protagonistas, secundarios ou figurantes, os técnicos de escenografía, de son, de maquillaxe, os que axudaban ao transporte e colocación dos materiais; todos imprescindibles, todos igual de necesarios, senón non sería posible a función. O teatro é un traballo en grupo, en equipo, debendo estar todos unidos e compenetrados para poder dicir: Arriba o pano!

Vexo máis necesaria que nunca a práctica teatral na escola, nas asociacións, nos grupos. Os concellos deberan promover certames para que a xente participe e sexa protagonista. O teatro é a vida, a vida é un teatro, o teatro mundo.

sábado, 8 de julio de 2017

ESCUELA DIOCESANA DE AGENTES DE PASTORAL (EDAP)LA ESCUELA DIOCESANA DE AGENTES DE PASTORAL (EDAP) EN CAMINO

UNA OFERTA DE FORMACIÓN PERMANENTE E INTEGRAL SURGIDA A CONSECUENCIA DEL SÍNODO DIOCESANO (2012-2017)

PRIMERA REUNIÓN DE ANIMADORES Y SACERDOTES IMPLICADOSComo una iniciativa creada como consecuencia del Sínodo Diocesano (2012-2017), surge la constitución y puesta en funcionamiento de la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral (EDAP), que recoge y tiene en cuenta también la tradición de las tareas de formación de nuestra diócesis, a través de tantas experiencias: Escuelas teológicas, grupos de formación bíblica, grupos de oración, jornadas y experiencias formativas de Cáritas, escuelas de catequistas,... Como muy bien nos recordó y reconoció nuestro Obispo Auxiliar, D. Jesús Fernández González.

Una comisión viene trabajando, precisamente presidida por D. Jesús, sobre propuestas pastorales y de ahí surgió la idea de crear la EDAP, que recoge el sentir y el deseo tantas veces manifestado de la necesidad de formación, reiteradamente mencionada también en el Sínodo; pues bien, ahora se ofrece un canal para la formación y vivencia de la fe, teniendo presente a las personas, delegaciones y demás entidades de nuestra diócesis que trabajan en el campo de la formación permanente, integral y global. Se trata de sumar y de aunar esfuerzos, debemos unirnos todos en tal cometido.

La mencionada comisión, presidida por nuestro Obispo Auxiliar, perfiló y diseñó la EDAP, tuvieron la idea de proponerme a mi como director de dicha Escuela, yo no pude negarme al ver la ilusión y el empeño de nuestro Obispo en tan loable e interesante iniciativa, con el respaldo, claro está, de nuestro señor Arzobispo. Espero estar a la altura y no defraudarlos, sobre todo siendo fiel a Cristo y a su Iglesia.

D. Jesús y también con mi pequeña contribución y con la colaboración de otras personas empezamos a organizar y a preparar todo para la puesta en funcionamiento de esta propuesta. Se contactó con todos los sacerdotes de la diócesis, se elaboró un folleto informativo, distribuido por todas las parroquias y se realizó una preinscripción de los posibles participantes de las tres vicarías que componen la diócesis en esta Escuela, en la actualidad hay cerca de 800 personas preinscritas, 59 sacerdotes implicados (el 14% del clero diocesano en activo), 25 animadores seleccionados. Es ya un magnífico comienzo.

El jueves, 6 de julio de 2017, a las 10:00 h. en el Aula Magna de la Hospedería del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, tuvo lugar una sesión de trabajo muy fructífera e interesante en la que participaron los 25 animadores seleccionados con la presencia de un numeroso grupo de sacerdotes, presidida por nuestro Obispo Auxiliar, acompañado en la mesa presidencial por D. Luís Otero Outes (Vicario de Enseñanza y Catequesis), cuya delegación se encargó de diseñar los doce temas del primer bloque temático, por D. Rafael Casás (Diácono Permanente de A Coruña), quién diseñó los otros doce temas del bloque o apartado segundo. Todo este temario se desarrollará en doce sesiones a lo largo del curso 2017/2018, contando también con cuatro sesiones extraordinarias y especiales, a modo de retiros. Este será el plan de la Escuela para este próximo curso, que dará comienzo en el mes de octubre. Estaban acompañados de D. Germán Manuel Torres de Aboal, director de la Escuela.

D. Luís en su explicación recordó que necesitamos seglares formados, maduros y coherentes en la fe.

D. Rafael manifestó que la fe ha de ser vivida y experimentada personalmente y en comunidad.

Por su parte, D. Jesús explicó que hay que transmitir la alegría de la fe, tal como indica, una y otra vez, el Papa Francisco. Y que la formación que se va a recibir ha de tener en cuenta la cabeza, pero principalmente, el corazón, un corazón de carne, un corazón nuevo. Se trata de vivenciar y tener experiencia de fe. La formación que se reciba no es para uno solo, no es exclusivamente para un aprovechamiento individual y personal, sino que debe tener un fin comunitario, para ponerla al servicio de la comunidad, de la Iglesia.

D. Germán M. dirigió unas palabras de acogida y de gratitud e insistió en que nos dejemos contagiar por el entusiasmo y el trabajo de nuestro Obispo y que permitamos que nos empapemos e impregnemos de la alegría del Evangelio de Jesús, que dio a conocer estas cosas a los sencillos y mansos de corazón.

A continuación, se realizó un trabajo de distribución por zonas y por centros donde ejercerán su misión formativa los distintos animadores de los grupos de la Escuela y de los temas de los cuales se van a encargar de hacer el guión.

Acabamos sobre las 13:30 h., tal como empezamos y tal como deben hacer los cristianos, orando. En esta última plegaria pedimos la ayuda y protección de Nuestra Señora.

Y quedamos emplazados para una próxima reunión que tendrá lugar, D.M., en este mismo lugar el próximo viernes, 15 de septiembre de 2017, a las 18:00 h.

Los animadores se comprometieron a enviar al director los guiones de los temas que escogieron hasta el día 1 de septiembre.

D. Jesús expresa su gratitud a todos, deseándonos un buen verano y manifestando que espera vernos a todos en la reunión del próximo septiembre.


      Germán Manuel Torres de Aboal – Director de la EDAP

Datos de personas inscritas por arciprestazgos en junio de 2017