sábado, 1 de enero de 2011

A CRUZ DA MOCEDADE
LIMIAR

Nunha sociedade que se di democrática e plural caben todas as opcións e todos han ter a oportunidade de expresar os seus sentimentos e ideas. E todos debemos traballar para que eso poida ser así nun marco de liberdade e de paz.

Nunha actitude de respecto e de racionalidade pódense manifestar libremente a crenza e a non crenza. A palabra última e definitiva sobre a existencia ou inexistencia de Deus non está ao alcance da súa demostración meramente especulativa, ou ambas posturas poden ser defendidas dun xeito equiparable e son paralelas a outras formas de entender a vida e a orixe da mesma, así como a defensa das distintas visións da cosmoloxía.

Cada quen é libre de tomar as posturas que xuzgue oportunas sobre as distintas concepcións ideolóxicas de entender a existencia. E todos teñen as mesmas probabilidades de que as súas posicións poidan ser defendibles ou non. O misterio e os eslabóns perdidos están aí. Todo pode ser posible, todo debe ser posiblemente defendido. Uns e outros deben ter acollida nun plano de igualdade.

Os crentes deben defender as súas posturas cos mesmos dereitos que os demais. Todos somos cidadáns dun país que se di libre. Todos xogamos coas mesmas regras, cos mesmos dereitos e cos mesmos deberes. Todos sen complexos e sen medos.

DÍA 30 DE DECEMBRO DE 2010 EN VILAGARCÍA DE AROUSA

Unha vez expostas as anteriores verbas introductorias, quixera subliñar un feito que o pasado xoves 30 de decembro de 2010 tivemos a sorte de vivir na parroquia Santa Baia de Arealonga de Vilagarcía de Arousa, a experiencia única e histórica de poder custodiar e honrar a Cruz de Xoán Paulo II, a que deixou como legado á mocedade mundial. Acompañaba á dita Cruz un icono da Virxe María, tamén herdanza do mesmo lembrado e carismático papa. Ambos símbolos están a percorrer Galicia co gallo do próximo pasado ano santo compostelán. Despois percorrerán España para desembocar en agosto de 2011 na cidade de Madrid, onde se celebrará unha nova xornada mundial da mocedade.

Este legado de Xoán Paulo II estivo xa en moitos lugares do mundo aflixidos polas desgrazas e polas guerras. E queren ser símbolo de esperanza e Boa Nova.

A Cruz significa a Redención, a Salvación e elas viñeron grazas á Virxe María.

Nos distintos actos celebrados ese día na parroquia de Santa Baia de Arealonga de Vilagarcía de Arousa participaron activamente nenas e nenos; mozas e mozos dos grupos: AGRUPACIÓN DE CORNETAS E TAMBORES DA CONFRARÍA 2ª ESTACIÓN,de dita parroquia; ASOCIACIÓN CORAL Z. KODÁLY DE VILAGARCÍA, representantes da ASOCIACIÓN CULTURAL "PERLA DE AROSA" DA ESCOLA DE DANZA "PERLA DE AROSA" de Vilagarcía, así como unha multitude de persoas que con tal motivo se achegaron á parroquia mencionada.

Sobre o tema pódese atopar máis información nas edicións dixitais do FARO DE VIGO:
www.farodevigo.es (edición Arousa) dos días 29, 30 e 31 de decembro de 2010.

Así como na seguinte páxina web: www.depasxuventude.org

No hay comentarios: