jueves, 22 de enero de 2009

O SALNÉS E AROUSA NA OBRA DE FILGUEIRA VALVERDEALGÚNS APUNTAMENTOS RECOLLIDOS DA SÚA MAGNA OBRA

Escomenzamos por referirnos a unha obra moi recoñecida e fundamental na bibliografía do profesor Filgueira, trátase da súa tese de doutoramento sobre a cantiga CIII de Afonso X o Sabio, que ten como base a coñecida lenda de San Ero da Armenteira, o monxe que quedou extasiado escoitando á “pasarinha” nos bosques dos lindeiros do famoso mosteiro saliniense durante trescentos anos. A importante tese foi publicada en Santiago de Compostela na imprenta do Eco Franciscano en 1936 e sería reeditada varias veces posteriormente.
Seguimos agora o catálogo coordinado por Mª Xesús Fortes Alén (1996) e reflectimos sintéticamente algunhas das publicacións e a continuación as conferencias e intervencións nos medios de comunicación nos que o ilustre pontevedrés fai referencia á nosa comarca e a Vilagarcía ou teñen lugar nas mesmas, seguindo unha orde cronolóxica e indicando a páxina, o número de referencia e o contido asegún figuran no mencionado traballo.

Publicacións

Páx. Ref. C O N T I D O

64 1.036 “La Tierra de Salnés”. En: Inventario. Pazos y Torres. 5.
El Salnés. Introducción de X. Filgueira Valverde. Amigos
dos Pazos. Vigo, Artes Gráficas Galicia, 1979. (L.F. 227).

78 1.541 “O Alvariño”. En: Cambados y el Valle del Salnés. Festas
de Cambados, 1987.

79 1.547 González López, Emilio: Luís López Ballesteros (1782-
1.853). Ministro de Hacienda de Fernando VII. Presenta-
ción de X. Filgueira Valverde. Colección “Ilustrados, so-
ciólogos y economistas gallegos”, Fundación Pedro Barrié
de la Maza. A Coruña, 1987.

84 1.721 Álvaro Pelagio. Hijo de Pai Gómez Chariño. Teólogo, Ju-
rista, Confesor Pontificio. Obispo de Silves. (Salnés, c.
1275 – Sevilla, 1349). “Día de la Hispanidad”. Pontevedra,
Imprenta da Deputación Provincial, 1990. (L.F. 339).

91 1.949 Visita a Toxa. Salnés. Ed. Everest, 98 pp., 1993 (L.F.
373).


Conferencias y diversas intervenciones

Páx. Ref. C O N T I D O


102 2.170 Sobre las peregrinaciones a Compostela. Cine Fantasio de
Vilagarcía, “Juventud Católica” de Vigo e Casino de A
Estrada, 1934. (C. 52).

107 2.312 A festa dos Maios. Casino de Vilagarcía, 1/V/1953. (C.
225).

108 2.353 Poesía y música. Casino de Vilagarcía, 14/IV/1956. (C.
266).

114 2.524 Lisardo Barreiro. Xogos Florais de Vilagarcía de Arousa,
24/VII/1966. (C. 460).

117 2.634 Elogio de la Ría de Arosa. “Fiesta de la Perla de Arosa”.
Vilagarcía, 4/VI/1971. (C. 553).

131 3.103 Galicia na obra de Alfonso X. Caixa de Aforros. Casa da
Xuventude. Vilagarcía de Arousa, 9/V/1980. (C. 875).

141 3.427 O Entroido en Galicia. Radio Arousa, 29/II/1983.

144 3.517 No centenario de Rosalía. Radio Arousa, 4/I/1985.

144 3.540 Bos días, Arousa, Radio Arousa, 28/II/1985.

150 3.739 Na morte de Valentín Paz Andrade, Radio Vigo, Radio
Pontevedra, Radio Cadena Española, Radio Popular de
Vigo, Radio Arosa-SER, Antena 3 e TVG. Do 19 ó 26/
V/1987.

151 3.764 A Lanzada. Radio Arousa-SER, Vilagarcía, 1987.

152 3.815 No Día das Letras Galegas. Radio Arousa, 17/V/1988.

153 3.844 Pregón e Ofrenda das Festas de San Roque. Vilagarcía de
Arousa, 13/VIII/1988. (C. 1.223).

161 4.115 Intervención na conmemoración da primeira misa en gale-
go en Vilagarcía de Arousa. Homenaxe ó P. Isorna. 15/
VIII/1991.

164 4.230 Bouza Brey, polígrafo. Ciclo de Conferencias da Funda-
ción “Pedro Barrié de la Maza” e o Concello de Vilagar-
cía de Arousa, 16/XI/1992. (C. 1.438).

164 4.243 “Galicia-América”. Presentación da exposición. Casa da
Cultura. Vilagarcía de Arousa, 5/II/1993.

169 4.411 Lembranza de Aquilino Iglesia Alvariño. Centro Parro-
quial de Santa Olaia de Vilagarcía de Arousa, 17/XI/1994.
(C. 1.544).


Nesta síntese da obra de Filgueira referida a nosa bisbarra, constatamos que a derradeira conferencia do profesor pontevedrés en Vilagarcía, a que leva o número 1.544, foi pronunciada na parroquia de Santa Baia de Arealonga de Vilagarcía de Arousa, moitos tivemos a sorte de presenciar dita intervención, precisamente a fotografía que ilustra esta entrada, correspóndese con ese memorable acto.

BIBLIOGRAFÍA:

· FORTES ALÉN, Mª Xesús (coord.) et alt.: O Dr. Filgueira nos seus noventa anos (1906-1996). Traballos. Eloxios. Pontevedra, Caixa de Aforros de Pontevedra, 1996.
· FUENTES ALENDE, José: Bibliografía. Cursos, conferencias y curriculum de José Filgueira Valverde. (Homenaje de sus discípulos). Vigo, 1976.1 comentario:

Enrique dijo...

Quixera, si podes informarme, sobre unhas dubidas que teño: Si o mestre Filgueira no acto de Vilagarcía plantexoú algunha dúbida ou referencia obtida encol do seu traballo? A súa tese plantexa dubidas sobor da orixe da mesma? Caben dubidas ou razoamentos para pensar si parte deste traballo deriva do resultado de un plaxio?
Gustaríame que me aclarases estas preguntas. Un saúdo, Enrique.