domingo, 16 de noviembre de 2008


ALFONSO X O SABIO

Cantiga CIII

(E, 103; T, 103; Tol., 93)


Como Santa María feze estar o monje trezentos anos ao canto da passarya, porque lle pedía que lle mostrasse qual era o ben que avian os que eran en Paraíso.

Quen a Virgen ben servirá
a Parayso irá

E daquest’ un gran miragre vos quer’ eu ora contar,
que fezo Santa María por un monge, que rogar
Il’ ía sempre que lle mostrasse qual ben en Paraís’ á.

Quen a Virgen ben servirá
a Parayso irá

E que o viss’ en ssa vida ante que fosse morrer.
Et porend’ a Groriosa vedes que lle foi fazer:
fez-lo entrar en hûa orta, en que muitas vezes já

Quen a Virgen ben servirá
a Parayso irá

Entrara: mais aquel dia fez que hûa font’ achou
Mui crara et mui fremosa, et cab’ ela s’assentou;
et pois lavou mui ben sas mâos, diss’ : -Ai, Virgen ! que será ?

Quen a Virgen ben servirá
a Parayso irá

Se verei do Parayso, o que ch’eu muito pidí,
algun pouco de seu viço ante que saya daquí,
et que sábia do que ben obra que galardon avera?

Quen a Virgen ben servirá
a Parayso irá

Tan toste que acabada ouv’ o mong’ a oraçon,
oyu hûa passariña cantar log’ o en tan bon son,
que se escaeceu seendo et, catando sempr’ alá

Quen a Virgen ben servirá
a Parayso irá

Ata gran sabor avia daquel cant’ e daquel lais,
que grandes trezentos anos estevo assi ou mays,
cuidando que non estevera senon pouco, com’ está

Quen a Virgen ben servirá
a Parayso irá

Mong’ algûa vez no ano, quando sal ao vergeu;
des i foiss’ a passaryña, de que foi a el mui greu,
et diz : - Eu daqui ir-me quero, ca ôy mais comer querrá

Quen a Virgen ben servirá
a Parayso irá

O convent’. E foi-sse logo et achou un gran portal,
que nunca vira, et disse: - Ai, Santa María, val!
Non é êst’ o meu môesteiro; pois de mi que se fará?

Quen a Virgen ben servirá
a Parayso irá

Des í entrou na eigreja, et ouveron gran pavor
os monges, quando o viron, et demandou-ll’ o prior
dizend’ : - Amigo, vós quen sodes ou que buscades acá ?

Quen a Virgen ben servirá
a Parayso irá

Diss’el: - Busco meu abade, que agor’ aquí leixey,
et o prior et os frades, de que mi agora quitey
quando fui a aquela orta; u seen quen mi o dirá?

Quen a Virgen ben servirá
a Parayso irá

Quand’ est’ oyu o abade, teve-o por de mal sen,
et outrossi o convento; mais des que souberon ben
de como fora êste feyto, disseron : - Quen oÿrá

Quen a Virgen ben servirá
a Parayso irá

Nunca tan gran maravilla como Deus por êste fez
Polo rogo de ssa Madre, Virgen Santa de gran prez!
E por aquesto a loemos; mais quen a non loará

Quen a Virgen ben servirá
a Parayso irá

Mais d’ outra cosa que seja? ca, par Deus, gran dereit’ é,
pois quanto nós lle pedimos nos dá deu Fill’ , a la ffé,
por ela, et aqui nos mostra o que nos depois dará.
Quen a Virgen ben servirá
a Parayso irá.Seguimos a transcripción feita por Filgueira Valverde deste fermoso poema medieval, con algunhas pequenas modificacións, o cal dou pé a súa recoñecida e valorada tese de doutoramento, publicada por primeira vez en Santiago de Compostela en 1936 e que sería reeditada varias veces (será obxecto da nosa atención nun vindeiro artigo), indicar que foi alentada e dirixida polo Dr. D. Armando Cotarelo Valledor.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- XFV: LA CANTIGA CIII. NOCIÓN DEL TIEMPO Y GOZO ETERNO EN LA NARRATIVA MEDIEVAL. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, Instituto de Estudios Regionales, 1936.

- ____ : TIEMPO Y GOZO ETERNO EN LA NARRATIVA MEDIEVAL (LA CANTIGA CIII). Madrid, Xerais, 1982.

No hay comentarios: